More info on:

CeramiC sayings and other forms of abuse

Livre de terre no.5

 

 

After the payment is received,
the book will be mailed to you
within 2-3 work days.

 

 

Ceramic Sayings

Korsow – 1976

Toelichting op het boek ‘CeramiC sayings and other forms of abuse’

Met CeramiC sayings en ander gevloek t door mij niet meer maar ook niet minder bedoeld dan het visuele verslag C.q. het bijeenbrengen danwel doCumenteren van woordspelingen mbt het woord Ceramiek en CeragenetiCs zoals die vanuit mijzelf en als reaCtie daarop door anderen zijn ontstaan in de periode 1968 -1975.

GeragenetiCs is het pseudoniem dat ik in 1968 voor mijn werk ben gaan gebruiken. CeragenetiCs is een samenvoeging van de woorden Ceramiek en genetiCa dat zoveel betekend als uit het pottenbakken voortkomend. (Ceramix)

Wat CeragenetiCs ten opziChte van Ceramiek (pottenbakken) mist is het nut als waarde waardering. Deze ‘Ceramisser’ kan in relatie tot verdere groei van Ceramiek als disCipline ‘Cerageniaal’ zijn, zoals iemand in het SM te Amsterdam opmerkte.
Daar in Nederland en ook elders Ceramisten als soCiale en als Culturele Categorie weinig ‘geluidsvermogen’hebben en/ of worden toegedaCht, geeft de ‘Cera-sound’ een maximum en ‘Cera-povera’een minimum aan.

Opdat woordenwisselingen hun bedachtzame en vriendelijke intenties behouden als waarden, gebruik ik de woorden,

CeramiCe,
CeramiCable,
Ceramicablement,

SinCeramiCablement,